Гргур: Народу служим, а једино се Бога бојим, за Истину и Правду!