Баш као што је тражио укидање анкетног одбора који је стављао со на рану Народу, сада тражи формирање анкетног одбора који ће спасити Народ